ISO CERTIFIKÁTY

Naším cieľom je poskytovať produkty a služby, ktoré presahujú očakávania našich zákazníkov a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Naše ISO certifikáty nás usmerňujú k dosahovaniu tejto vízie.

ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001 potvrdzuje implementáciu efektívneho systému riadenia kvality, zabezpečujúceho spoľahlivé a konzistentné poskytovanie našich produktov a služieb.

ISO 14001:2015

Certifikát ISO 14001 potvrdzuje našu snahu minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Návrat hore